H-201 - Grunnkurs i verne og miljø

Kurslengde:

40 Timer

Inntakskrav:

Ingen forkunnskap kreves

Målgruppe:

Verneombud, ledere og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg.(Arbeidsgiver plikter å sørge for at det drives planmessig vernearbeid og at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har den nødvendige innsikt i vernespørsmål til å føre kontroll).

Kurset målsetning:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper som Arbeidsmiljøloven krever av verneombud/ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Kursinnhold:

Innledning
Arbeidsmiljøloven med forskrifter og endringer
Petroleumsregelverket
Sjøfartsdirektoratets regelverk
Fysiske miljøfaktorer
Støy
Belysning
Klima
Kjemiske miljøfaktorer
Ergonomi
Psykososiale arbeidsmiljø
Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
Vernetjenesten
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

30

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Grunnkurs i verne og miljø 23.09.2019 4 dager
Grunnkurs i verne og miljø(Engelsk) 07.10.2019 4 dager
Grunnkurs i verne og miljø 14.10.2019 4 dager
Grunnkurs i verne og miljø 04.11.2019 4 dager
Grunnkurs i verne og miljø(Engelsk) 18.11.2019 4 dager
Grunnkurs i verne og miljø 25.11.2019 4 dager
Grunnkurs i verne og miljø(Engelsk) 09.12.2019 4 dager