S-326 - G1 Mobilkran modul 2.4

Kurslengde:

32 Timer

Inntakskrav:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og 2.3

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter mobil kran

Kurset målsetning:

Hovedmålsetningen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av mobilkraner slik at ulykker ved bruk unngås

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk
Bruksområder
Ulykker
Oppbygning/konstruksjoner
Hydraulikk/elektronikk
Mekanikk
Stabilitet
Lastediagram
Ståltau/blokk
Oppstilling og bruk
Sertifisering/dokumentasjon
Teoretisk eksamen

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør per 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Det skal benyttes eksamensprøver som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøvene skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse.

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar SGS retningslinjer (Samarbeids Gruppen for Sertifiseringsorganer)

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon