H-213 - Norsok R-003 N

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter NORSOK R-003.

Kurset målsetning:

Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

Kursinnhold:

Introduksjon
Termer, definisjoner og forkortelser
Sikker bruk av løfteutstyr
Krav ved løfting av personell
Krav for ulike løfteinnretninger
Krav for ulike løfteredskap
Midlertidig oppstilte løfteinnretninger
Kritiske løfteoperasjoner
Marine løfteoperasjoner
Roller og ansvar
Krav til opplæring
Krav til lokale prosedyrer
Logistikk, dok. merking
Håndsignaler
Vedlikehold
Sakkyndig virksomhet

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Norsok R-003 N 11.10.2019 1 dager
Norsok R-003 N 18.11.2019 1 dager
Norsok R-003 N 06.12.2019 1 dager