H-203 - Farlig gods IMDG

Kurslengde:

16 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskap

Målgruppe:

Kurset er rettet mot operativt personell, lagerholdere og avsendere, speditører, rederi og andre involverte i kombinert vei og sjøtransport av farlig gods. Personell offshore som forestår lasteplanlegging, stuing, adskillig, mottak og forsendelse av nevnte gods.

Kurset målsetning:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods på veg og sjø.

Kursinnhold:

Innledning
Hva er farlig gods
Uhell, risikovurdering
Krav, klassifisering, identifisering
Embalering og forsendelsesmetoder
Merking og faresedler
Dokumentasjon
Stuing og separasjon
Arbeidsoppgaver
Introduksjon til ADR
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve


Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I henhold til selskapets egne prosedyrer

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Farlig gods IMDG 19.08.2019 2 dager
Farlig gods IMDG 07.10.2019 2 dager
Farlig gods IMDG 18.11.2019 2 dager