F-106 - Stillas over 9 meter

Kurslengde:

36 Timer

Inntakskrav:

Eleven må være fylt 18 år ved kursets begynnelse.

Målgruppe:

Målgruppenfor dette læretiltaket er i første rekke personer som skal montere, demontere,endre og kontrollere stillas i samsvar med forskrift utførelse av arbeid § 17-4 over 9 meter

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring er oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om bygging av stillas, slik at ulykker ved bruk unngås, videre gi kandidaten en kompetanse som er i samsvar med regelverket.Etter gjennomgått kurs, skal deltakerne ha nødvendig kunnskap for å gjennomføre praktisk opplæring min 72 timer. Føren arbeidsgiver kan sette kandidaten til selvstendig arbeid skal man påse atman har anvendt stillas i min. 6 måneder.

Kursinnhold:

Innledning
Sikkerhet på arbeidsplassen
Regelverk
Planlegging til arbeid i høyden
Stillaskonstruksjoner
Tekniske krav, konstruksjoner
Forankring, avstivning, tilpasning
Konstruksjoner under oppførelse, montering
Kontroll og rapport og tilsyn under oppføring/demontering
Risikovurdering
Merking
Adkomst
Fallsikringsutstyr
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori 20-30 spørsmål

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Stillas over 9 meter 26.08.2019 4 dager
Stillas over 9 meter 30.09.2019 4 dager