S-301 - Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1)

Kurslengde:

24 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskaper

Målgruppe:

Personell som skal bruke arbeidsutstyr, samt personell som er del av administrative og operasjonelle aktiviteter med løfteredskap

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås

Kursinnhold:

Innledning
Lover og forskrifter
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Ytre miljø
Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
Kjennskap til farlig gods, merking og håndtering
Løfteredskap
Løfteredskapstabeller
Kommunikasjon (Bruk av signaler og radio)
Praktisk bruk av løfteredskap
Øvingsoppgaver
Eksamen Modul 1.1
Eksamen Modul 2.3

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90% (maksimum 2 timer)

Avslutningsprøve

Teori del 1 modul 1.1 Minimum antall spørsmål: 30Maksimal tid for prøve: 1 timeMinimum score for å bestå: 80%Teori del 2 modul 2.3 Antall oppgaver: 30Maksimal tid for prøve: 1 time Minimum score for å bestå: 80%

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

Skal vedlikeholdes i tråd med Norsok R-003

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1) 05.08.2019 3 dager
Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1)(Engelsk) 19.08.2019 3 dager
Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1) 26.08.2019 3 dager
Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1) 16.09.2019 3 dager
Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1) 07.10.2019 3 dager
Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1) 28.10.2019 3 dager
Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1) 18.11.2019 3 dager
Løfteredskap modul 1.1-2.3 (O-1.1) 09.12.2019 3 dager