S-316 - Personellvinsj mod O-3.3

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

O-1.1 alt mod. 1.1-2.3 (tidl. F-2702) mod. O- 2.3 Vinsj

Målgruppe:

Kurset er beregnet på personell som skal operere personell vinsj i daglig arbeidssituasjon jfr opplæringsplan/ NORSOK R-003

Kurset målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende personell vinsj operatør en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av denne typen vinsj med tilhørende utstyrOpplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for elektrisk, pneumatisk og hydraulisk drevet personell vinsjer og konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold av disse slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås

Kursinnhold:

Teori:
* Innledning
* Regelverk
* Konstruksjon og virkemåte
* Sikkerhetssystem, brytere
* Generelle sikkerhetsbestemmelser
* Signaler, kommunikasjon
* Kontroll og vedlikehold
* Eksamen

Praktiske øvelser:
* Daglig kontroll
* Nødprosedyrer
* Redning

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori module:Minimum antall spørsmål: 10Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

Vedlikehold i tråd med NORSOK R-003

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon