S-309 - Arbeidsvinsj Mod O-2.3

Kurslengde:

16 Timer

Inntakskrav:

Eleven skal ha gjennomført modul 0-1.1 alternativt modul 1.1-2.3 ( tidligere F 2702)Grunnleggende fallsikring 8 timer (Re. SFS 033N/2010)

Målgruppe:

Kurset er beregnet for personell som skal betjene vinsj i sitt daglige arbeid ( Jfr NORSOK R 003)

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner en god teoretisk/praktisk grunnopplæring og tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursinnhold:

Innledning
Konstruksjon og virkemåte
Navn på komponenter
Spole anordninger
Regler for sertifisering
Overlastsikringsutstyr
Merking av vinsj
Generelle sikkerhetsregler
Riktig og feil bruk av vinsjer
Bruksbegrensninger
Vedlikehold
Kontroll og kasseringsregler
Teoretisk prøve

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori:Minimum antall spørsmål: 20Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 timeMinimum score for å bestå prøven: 80%

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis blir utstedt til hver elev som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

Vedlikehold i henhold til med NORSOK R-003

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Arbeidsvinsj Mod O-2.3 16.09.2019 2 dager
Arbeidsvinsj Mod O-2.3 21.10.2019 2 dager