S-328 - G5 Offshore kran repetisjon med simulator

Kurslengde:

24 Timer

Inntakskrav:

Eleven må ha G5 Operatør sertifikat

Målgruppe:

Kranførere som skal gjennomføre repetisjonskurs i tråd med NORSOK R-003

Kurset målsetning:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner/ nødoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngåsOpplæringen skal også dekke repetisjons krav i NORSOK R-003 rev. 2 juli 2004. som omfatter; interne styrende dokumenter, nødprosedyrer, korrigering av uønsket adferd, gjeldende regelverk og standarder

Kursinnhold:

Lover, forskrifter, standarder, bruksanvisning
Norsok R-003
Sikker bruk av løfteutstyr
Løfting av personell
Ulike typer løfteredskap
Kritiske løfteoperasjoner
Roller og ansvar
Risikovurdering av arbeidsoperasjoner
Kranens begrensninger sikkerhets systemer
Lastediagrammer
Håndtering av kran
Kommunikasjon
Materialhåndtering
Barrierer
Evakueringsrutiner
Kontroll av løfteutstyr
Dokumentasjon
Samløft
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

4

Minimum antall kandidater

1

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori:Minimum antall spørsmål: 30Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 time Minimum score for å bestå prøven: 80%Praksis:Antall oppgaver: 4Maksimal tid på prøven: 1 time Minimum score for å bestå prøven: 80%

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til kandidater som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføringen, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

Maks 3 år for operatør ( NORSOK R-003)

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
G5 Offshore kran repetisjon med simulator (Engelsk) 18.02.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator (Engelsk) 20.02.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 27.02.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 04.03.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 06.03.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 11.03.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 13.03.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 18.03.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 20.03.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 25.03.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 27.03.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 27.03.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 01.04.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 03.04.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 08.04.2019 3 dager Fullt
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 23.04.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 06.05.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 08.05.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 13.05.2019 3 dager Fullt
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 20.05.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 22.05.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 27.05.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 03.06.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 05.06.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 12.06.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 17.06.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 24.06.2019 3 dager
G5 Offshore kran repetisjon med simulator 26.06.2019 3 dager