S-312 - G5 Offshorekran O-2.1

Kurslengde:

40 Timer

Inntakskrav:

O-1.1 LøfteredskapModul 1.1 - 2.3

Målgruppe:

Personell som skal operere en offshore kran i den daglige arbeidsoperasjonen

Kurset målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekranOpplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekranes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngåsOpplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for G5-Offshorekran samt G20 Fastmontert hydraulisk kran

Kursinnhold:

Innledning
Definisjoner
Bruksområder for offshore kran
Ulykker med offshore kran
Regelverk, standarder
Krav til kranfører
Oppbygning, konstruksjon, montering, bomkonstruksjoner
Elektrisk, hydraulisk, mekanikk
Lastediagram
Sikkerhets-/overkast utstyr
Vinsj, ståltau og blokk
Kontroll og vedlikehold
Sertifisering, dokumentasjon
Sikker bruk av offshore kran
Simulator trening
Arbeidsoppgaver
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve min. 50 spørsmål

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

3 år ihht. Norsok R-003

Kvalifikasjoner:

Inneha gyldig offshorekranførerbevisInstruktøren skal ha pedagogisk utdanning og de nødvendige kunnskaper og erfaring for å gjennomføre opplæringen.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
G5 Offshorekran O-2.1 19.08.2019 5 dager
G5 Offshorekran O-2.1(Engelsk) 21.10.2019 5 dager
G5 Offshorekran O-2.1 18.11.2019 5 dager