S-306 - Truck T1 - T5 mod 1.1-2.2-3.2

Kurslengde:

28 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskaper

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av truck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås

Kursinnhold:

Innledning
Lover og forskrifter
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Ytre miljø,
Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
Farlig gods, merking og håndtering
Krav til operatør
Trucktyper, truckulykker, konstruksjon og virkemåte
Kontroll og rapportering
Stabilitet
Godshåndtering
Bruks - og sikkerhetsbestemmelser
Praktisk grunnopplæring/kjøreteknikk
Teoretisk eksamen

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori modul 1.1Minimum antall spørsmål:30Maksimum tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %Teori modul 2.2Minimum antall spørsmål: 30Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %Praksis modul 3.2 Antall oppgaver:3Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:100 %

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Truck T1 - T5 mod 1.1-2.2-3.2 28.10.2019 4 dager
Truck T1 - T5 mod 1.1-2.2-3.2 25.11.2019 4 dager
Truck T1 - T5 mod 1.1-2.2-3.2(Engelsk) 16.12.2019 4 dager