S-329 - Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator

Kurslengde:

24 Timer

Inntakskrav:

Operator : G5 sertifikatAnhuker/signalgiver: M-1.1-2.3 alt 0-1.1Operasjonel ansvarlig person: M-1.1-2.3 alt 0-1.1.

Målgruppe:

Dekksbesetning ombord på installasjoner offshore ( Kranoperatører, anhuker, signalgiver og operasjonell ansvarlig person).

Kurset målsetning:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse. Dette for å sikre arbeidsoperasjoner med offshore kraner slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursinnhold:

Lover, forskrifter, standarder
Norsok R-003
Risikovurdering av arbeidsoperasjoner
Kommunikasjon
Materialhåndtering
Barrierer
Evakueringsrutiner
Kontroll av løfteutstyr
Dokumentasjon
Samløft
Roller og ansvar
Valg av løfteutstyr
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

4 ( Operatør, Anhuker, signalgiver og operasjonell ansvarlig)

Minimum antall kandidater

1 ( Operatør)

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori:

Minimum antall spørsmål: 30

Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 time

Minimum score for å bestå: 80%

Praksis:

Minimum oppgaver: 1

Maksimum tid for å gjennomføre prøven: 1 time

Minimum score for å bestå: 80%

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføringen, kandidatens navn og fødselsdato samt være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

Maks 3 år for operatør ( NORSOK R-003)

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogiske egenskaper.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator 23.09.2019 3 dager
Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator 04.11.2019 3 dager
Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator 06.11.2019 3 dager
Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator 11.11.2019 3 dager
Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator 13.11.2019 3 dager
Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator 02.12.2019 3 dager
Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator 04.12.2019 3 dager
Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator 09.12.2019 3 dager
Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator 11.12.2019 3 dager
Dekksbas/ledere/dekksbesetning simulator 16.12.2019 3 dager