S-334 - Bruk av Fallsikringsutstyr

Kurslengde:

4 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskaper

Målgruppe:

Kurset er beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeidsoppdrag som krever personlig verneutstyr mot fall innenfor faste arbeidsplattformer og arbeidssteder

Kurset målsetning:

Etter endt kurs skal elevene kjenne til lover, regler, standarder og retningslinjer som regulerer aktivitetenUtover dette ha kjennskap til risikohåndtering, konsekvenser av et fall i fallsikringsutstyr og kjennskap til det fallsikringsutstyr bedriften bruker

Kursinnhold:

Introduksjon
Lovverk, forskrifter og standarder
Risiko ved arbeid i høyden
Fall, fallkrefter og belastninger
Tiltak for å redusere risiko for fall
Kollektive vernetiltak
Personlig fallforhindrende tiltak og forankringer
Tiltak for å dempe konsekvensen av fall
Personlig verneutstyr (PVU)
Kjennskap til beredskap ved arbeid i høyden

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Bruk av Fallsikringsutstyr 16.08.2019 1 dager