S-310 - Vinsj modul O-2.3 & O-3.3

Kurslengde:

24 Timer

Inntakskrav:

Eleven skal ha gjennomført modul 0-1.1 alternativt modul 1.1-2.3 ( tidligere F 2702)

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter vinsj

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner en god teoretisk/praktisk grunnopplæring og tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende ustyr slik at ulykker ved bruk unngås

Kursinnhold:

Introduksjon
Regelverk
Konstruksjon og virkemåte
Navn på komponenter
Sertifisering, merking
Spoleannordninger, sikringsutstyr
Generelle sikkerhetsregler og nødprosedyrer
Riktig og feil bruk av vinsjer
Bruksbegrensninger
Kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for vinsj, ståltau, blokker osv.
Teoretisk eksamen

Praktiske øvelser:
Daglig kontroll av vinsj med tilbehør
Bruk betjeningshendel og nødstopp
Bruk av nødlåring evt nødheving
Kjørehastigheter ( start, stopp, øvre/nedre posisjon)
Kjøring med bruk av signal ( hånd, radio, kjøring personell)
Kjøring av laster ( lette og tunge)

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

80%

Avslutningsprøve

Teori modul 2.3Minimum antall spørsmål: 10Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %Teori modul 3.3 Minimum antall spørsmål: 16Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

Vedlikehold i henhold til med NORSOK R-003

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 16.12.2019 3 dager Fullt
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 06.01.2020 3 dager
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 20.01.2020 3 dager
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 03.02.2020 3 dager
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 24.02.2020 3 dager
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 16.03.2020 3 dager
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 30.03.2020 3 dager
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 14.04.2020 3 dager
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 04.05.2020 3 dager
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 18.05.2020 3 dager
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 02.06.2020 3 dager
Vinsj modul O-2.3 & O-3.3 15.06.2020 3 dager