H-202 - Regelverkskompetanse

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskap

Målgruppe:

Kurset er rettet mot alle som etter HMS-regelverket for Petroleumsvirksomhet har et ansvar i samsvar med Rammeforskriften § 7 om ansvar, samt andre med interesse.

Kurset målsetning:

Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i petroleumsregelverket, og hvordan det skal forstås og brukes

Kursinnhold:

Innledning
Petroleumstilsynet
Struktur av regelverket
Rammeforskriften
Styringsforskriften
Innretningsforskriften
Aktivitetsforskriften
Arbeidsmiljøloven
Forskrifter
Norsok R-002/R-003

Maksimalt antall kandidater:

24

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve


Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Regelverkskompetanse 31.10.2019 1 dager