F-110 - Stillas kontrollør

Kurslengde:

40 Timer

Inntakskrav:

Eleven må være fylt 18 år ved kursets begynnelseTilfredsstille helse- og synskrav i henhold til Arbeidstilsynets- Ptil’s, og Sjøfartsdirektoratets kravTeknisk fagkompetanse

Målgruppe:

Kurset er beregnet på personell som skal gjennomføre kontroll av stillas på vegne av egen arbeidsgiver, og etter gjeldende krav for bygging av stillas

Kurset målsetning:

Målsettingen er at den som gis opplæring er oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om kontroll av stillas slik at ulykker ved bruk unngås. Videre skal kurset gi kandidaten en kompetanse som er i samsvar med regelverket.

Kursinnhold:

Innledning
Sikkerhet på arbeidsplassen
Planlegging av arbeid i høyden
Monteringsanvisning
Regelverk
Alminnelige bestemmelser og ansvarsforhold
Tekniske krav
Stillaskonstruksjoner
Krefter som påvirker stillas
Konstruksjoner under oppførelse
Risikovurdering
Praktisk kontroll av stillas
Rapportering av inspeksjon
Arbeid på ferdige konstruksjoner

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori 20-30 spørsmål

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon, om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn, og fødselsdato og signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon