S-332 - Operasjonelt Ansvarlig Person

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskaper

Målgruppe:

Personell som skal lede løfteoperasjoner i tråd med Norsok R-003

Kurset målsetning:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003

Kursinnhold:

Innledning
Myndihetskrav, Norsok R-003, G-OMO
Ulykker ved feil bruk, ansvar
Helhetlig planlegging
Utøve operasjonell ledelse
Kompetanse, vedlikehold
Oppbevaring av løfteutstyr
SJA, sikkerhetsbestemmelse kran
Personbefordring
Informasjonsutveksling
Fadderordning, øvelseskjøring
Klassifisering av enkle løfteinnretninger
Evaluering/Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori min. 15 spørsmål (20 min) 80% riktig for å bestå

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

Vedlikehold i tråd med Norsok R-003

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Operasjonelt Ansvarlig Person 29.08.2019 1 dager
Operasjonelt Ansvarlig Person 30.08.2019 1 dager Fullt
Operasjonelt Ansvarlig Person 12.09.2019 1 dager
Operasjonelt Ansvarlig Person 19.09.2019 1 dager Fullt
Operasjonelt Ansvarlig Person 20.09.2019 1 dager
Operasjonelt Ansvarlig Person 25.10.2019 1 dager
Operasjonelt Ansvarlig Person 21.11.2019 1 dager
Operasjonelt Ansvarlig Person 13.12.2019 1 dager