S-311 - Varme arbeider grunnleggende

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskaper

Målgruppe:

Personell som i sitt virke vil arbeide på tilfeldige arbeids- plasser, klassifisert som varme arbeider

Kurset målsetning:

Målsetningen med opplæringen er å gi grunnleggende kunnskaper som kreves av en arbeidsgiver og arbeidstakere for at de skal kunne utføre varme arbeider på en sikker og forsvarlig måte, sveising, loddearbeid, vinkelsliper osv.

Kursinnhold:

Innledning
Sertifiseringsordningen
Lover og forskrifter
Forsikringsforhold
Brannteori
Brannslokning
Verneutstyr og førstehjelp
Risikovurdering
Forebyggende tiltak i forbindelse med arbeidet Kontroll og rydding etter arbeid
Rutiner ved brann
Evaluering

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teoriprøve min. 20 spørsmål, min. 80% riktig besvarelse for å få bestått

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

5 år

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse 

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Varme arbeider grunnleggende 28.10.2019 1 dager