K-408 - Kontroll av ståltau etter ISO 4309

Kurslengde:

24 Timer

Inntakskrav:

Modul 1.1 - 2.3 ellerModul O-1.1 eller Opplæring etter fagplan F-2702

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil ha en bedre forståelse for kontroll av ståltau for kraner

Kurset målsetning:

Kurset er ment å gi deltakere en god teoretisk grunnopplæring på ståltau ihht ISO 4309Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygging, konstruksjon og virkemåte,samt insikt i hvordan kontroll av ståltau gjennomføres

Kursinnhold:

Introduksjon
Oppbygning av ståltau
Regler rundt ståltau
Standarder for ståltau
Ståltau til kraner og maskiner
Bestilling av ståltau
Definering av bruddlaster
Håndtering, installasjon, vedlikehold og lagring
Smøring og vedlikehold
Ståltau skiver
Vinsjer og tromler
Termineringer og endefester
Typiske feil og skader
Kontroll av ståltau etter ISO 4309
Teoretisk og praktisk kontroll
Utfylling av kontroll/evalueringsskjema

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teoretisk og praktisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I hht. selskapets egne prosedyrer

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Kontroll av ståltau etter ISO 4309 14.10.2019 3 dager
Kontroll av ståltau etter ISO 4309 09.12.2019 3 dager