K-400 - G00 - Generell del kontrollører modul K-G00

Kurslengde:

24t Timer

Inntakskrav:

Min. 18 år ved kursets begynnelse

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil gjennomføre kontroll av løfteredskap og kran.

Kurset målsetning:

Hensikten med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger. Kurset er en modul som må være gjennomført før man starter på spesialutdannelse for den enkelte krantype.Kurset avsluttes med en teoretisk prøve.

Kursinnhold:

Innledning
Lover og forskrifter
Standarder
Materiallære
Ansvarsforhold/forsikringer
Ståltau
Løfteredskap
Øvingsoppgaver
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori 50 spørsmål

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon