H-215 - HMS kurs for ledere

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Det kreves ingen forkunnskap for denne opplæringen.

Målgruppe:

Ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere.Arbeidsgiver plikter å sørge for at det drives planmessig vernearbeid og at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig innsikt i vernespørsmål til å føre denne kontrollen.

Kurset målsetning:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper Arbeidsmiljøloven krever av ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Kursinnhold:

Arbeidsmiljøloven / Forskrifter
Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid
Vernearbeidet
Arbeidsgivers plikter
Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
Verneombudets funksjon og oppgaver
Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver
Bedriftshelsetjenestens funksjon
Arbeidsmiljøfaktorer
Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
Inkluderende arbeidsliv
Psykososiale arbeidsmiljø
Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.Sertifikat kan bli utstedt om det ønskes.

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon