I-515 - Instruktørkurs Pakking, sikring og transport av last

Kurslengde:

40 Timer

Inntakskrav:

Fagbrev innen materialadministrasjon (MA) og/eller kran og løftDeltakere som kan dokumentere annen tilsvarende logistikkutdannelse kan få denne vurdert(Logistikk omhandler arbeider med transport av varer. Klargjøring for forsendelse av gods og sikring av last er blant arbeidsoppgavene)Gjennomført O-1.1 alt. mod. 1.1-2.3 evt. tidligere F-2702Gjennomført O-2.6 Pakking, sikring og transport av lastGjennomført grunnleggende førstehjelpskursGjennomført Modul O-G00 Pedagogisk del evt. tilsvarende pedagogisk læring kan vurderesInneha operatørsertifikat innen T4 Motvektstruck og G4 traverskranFørekort klasse BDeltaker skal dokumentere minimum 3 års praktisk erfaring innen pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere i oljerelatert virksomhet

Målgruppe:

Personell som skal gjennomføre opplæring av personell som skal utføre pakking og sikring av last samt transport og brukerkontroll av lastebærere i hele oljebransjens forsyningskjeder

Kurset målsetning:

Målsetningen med læretiltaket er å gi fremtidige instruktører på kursplan modul O-2.6 tilstrekkelig kunnskap og øvelse i opplæring av personell som skal utføre pakking og sikring av last, samt transport og brukerkontroll av lastebærere i hele oljebransjens forsyningskjeder.Læretiltaket skal gi god innsikt i hvordan læretiltak legges opp både teoretisk og praktisk.Læretiltaket skal gi deltakerne kunnskap om omfang, oppbygging, planlegging, gjennomføring og evaluering av læretiltak innen pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere, for å kunne levere ensrettet undervisning i hele oljebransjen.

Kursinnhold:

Teoretisk oppdatering (8t);
Teoretisk instruksjonsoppgaver (10t) inkl.
Praktiske instruksjonsoppgaver (18t)
Skriftlig og praktisk prøve (2,5t)
Evaluering (1,5t)

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør per 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Skriftlig og praktisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontroll system

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon