F-104 - Introduksjon til bore-/brønnteknikk

Kurslengde:

16 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskap

Målgruppe:

Personell som i sitt arbeid har bruk for grunnleggende innføring innen bore-/brønn teknologi, uten å være spesialister.

Kurset målsetning:

Læretiltaket skal gi deltakerne innføring innen bore og brønn operasjoner

Kursinnhold:

Introduksjon
Dannelsen av hydrokarboner
Kartlegging
Installasjoner
Boreutstyr
Foringsrør
Bygging av BHA
Trykkforhold, sikkerhetsventiler
Sirkulasjonssystemet
Sementeringsprosessen
Boreprosessen
Logging
Retningsboring
Kjerneboring
Fisking og fiskeutstyr
Komplettering

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

5

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Ingen

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon