K-404-1 - G04-1 Kontrollør Traverskran teori

Kurslengde:

24 Timer

Inntakskrav:

Minimum 18 år ved kursets begynnelse.Modul K-G00 Generell del løfteinnretninger

Målgruppe:

Personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G04 Traverskran

Kurset målsetning:

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging og konstruksjon, komponentlære, sertifiserings-regler, kontrollprosedyrer,sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for kontrollgruppe G04 Bro-/traverskraner.

Kursinnhold:

Innledning
Forskrifter/standarder
Oppbygning og konstruksjon
Komponentlære
Ståltau
Elektrisk anlegg
Sertifiseringsregler
Kontrollprosedyrer
Sjekklister
Instruksjonsbøker
øvingsoppgaver
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Teori eksamen ca. 30 spørsmål

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon