K-406-1 - G08-1 Kontrollør av Lastebilkran

Kurslengde:

24 Timer

Inntakskrav:

Minimum 18 år ved kursets begynnelseModul K-G00 Generell del løfteinnretninger

Målgruppe:

Personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G08 Lastebilkran

Kurset målsetning:

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, løftediagrammer, sertifiseringsregler,kontrollprosedyrer, sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for kontrollgruppe G8 Lastebilkraner.

Kursinnhold:

Innledning
Oppbygging og konstruksjon
Komponentlære
Rammer og påbygg
Hydraulikk
Ståltau
Løftetabeller og løftediagrammer
Sertifiseringsregler
Kontrollprosedyrer
Sjekklister
Forskrifter/standarder
Instruksjonsbøker
Stabilitetsberegninger
Øvingsoppgaver
Eksamensprøve

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Teori eksamen ca. 30 spørsmål

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon