K-409 - K06 Kontroll av lastebærere

Kurslengde:

24 Timer

Inntakskrav:

G11K Kontrollør Løfteredskap

Målgruppe:

Personell som er tilknyttet sakkyndig virksomhet, som skal utføre periodisk kontroll av lastebærere for interntransport og eller skal uføre ekstraordinær kontroll av offshore containere for ilandsendelse

Kurset målsetning:

Deltakerne skal etter gjennomført læretiltak kunne utføre periodisk kontroll av lastebærer for interntransport samt ekstraordinær kontroll av offshorecontainere for ilandsendelse

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk, standard, retningslinjer
Lastebærere
Konstruksjon
Løftesett inkl. sjakler
Løfteåk, spredere, løfterammer
Periodisk kontroll av forskjellige lastebærere
Evaluering

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Teoretisk eksamenPraktisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon