I-507P - Truck praksis modul 4.2

Kurslengde:

16 Timer

Inntakskrav:


Målgruppe:


Kurset målsetning:

Å gi personer som skal undervise truckførere kunnskaper og øvelse i teoretisk og praktisk undervisning innen fagområdet.

Kursinnhold:

Innledning
Planlegging / forberedelse av minimum 2 øvingsinstruksjoner
Øvingsinstruksjon 1 Lover ,forskrifter, standarder og regler vedr. bruk av trucker
Øvingsinstruksjon 2 Arbeidsoppgaver og ansvar, definisjoner og navn på komponenter
Øvingsinstruksjon 3 Trucktyper og deres bruksområder
Øvingsinstruksjon 4 Tilleggsutstyr til trucker
Øvingsinstruksjon 5 Eksempler på uhell og ulykker med Trucker.
Øvingsinstruksjon 6 Truckens konstruksjon og virkemåte
Øvingsinstruksjon 7 Kontroll- og rapportering av kontroll før kjøring starter.
Øvingsinstruksjon 8 Kontroll- og rapportering av periodisk- og sakkyndig kontroll.
Øvingsinstruksjon 9 Stabilitet
Øvingsinstruksjon 10 Godshåndtering - 1
Øvingsinstruksjon 11 Godshåndtering - 2
Øvingsinstruksjon 12 Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
Veiledning for den praktiske delen av føreropplæringen
Retningslinjer for gjennomføring av avsluttende prøver ved opplæring av førere

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve


Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

I samsvar SGS retningslinjer

Kvalifikasjoner:

Instruktør skal være godkjent instruktør på arbeidsutstyr underlagt sertifisert sikkerhetsopplæring, eller ha annen tilsvarende pedagogisk kompetanse.Ha oppdaterte kunnskaper om bruk av truck.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon