S-310 - Mod. O-3.3 Operatør av vinsj og personellvinsj

Kurslengde:

16 Timer

Inntakskrav:

Modul O-1.1 Løfteredskap alternativt Mod. 1.1 - 2.3

Målgruppe:

Personell som skal;Operere luftdrevne, elektriske og hydrauliske vinsjer,Gjennomføre opplæringsløp som operatør av løfteinnretning, Gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider,Lede/koordinere løfteoperasjonerVære verneombud

Kurset målsetning:

Hovedmålene med læretiltaket er å gi en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr, slik at uhell og ulykker unngås

Kursinnhold:

Regelverk, forskrifter, standarder
Sikkerhet og korrekt bruk
Type vinsjer
Konstruksjon og virkemåte
Ståltau
Sikkerhetsutstyr
Merking og dokumentasjon
Vedlikehold
Sertifisering
Teoretisk prøve
Praktiske oppgaver
Montering, Innspoling, kontroll
Sikker bruk av vinsj
Praktisk evaluering

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør per 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Læretiltaket skal avsluttes med en prøve (teoretisk/praktisk) som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper i samsvar med læretiltakets hoved- og delmål.Avsluttende prøve skal bestås med minimum 80% riktig besvarelse av antall oppgaver.

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanseKontrollør G7K eller G4KNorsok R-003/R-005Norsok R-002

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon