S-337 - Masseforflytningsmaskin mod. 2.1

Kurslengde:

24 Timer

Inntakskrav:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1.

Målgruppe:

Personell som i sitt virke skal arbeide med masseforflytningsmaskiner over 15 kw

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk
Bruksområder
Ulykker
Oppbygging av forskjellige typer
Vedlikehold
Hydraulikk
Dieselmotorer
Dokumentasjon
ØvingsoppgaverEksamen

Maksimalt antall kandidater:

12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør per 6 elever)

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Det skal benyttes eksamensprøver som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøvene skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse.

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar SGS retningslinjer

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon