H-217 - Undersøkelse og granskning av HMS hendelser

Kurslengde:

16 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav

Målgruppe:

Personell som i sitt virke har behov for å ha grunnlag for undersøkelse og granskning av HMS hendelser

Kurset målsetning:

Hovedformålet med granskinger og undersøkelser, er å gi kjennskap til prosesser og metoder som kan legges til grunn for å gjennomføre en god og uavhengig gransking eller undersøkelser, samtidg som man i etterkant av uønskede HMS hendelser kan identifisere erfaringspunkter som kan bidra til læring, samt å hindre gjentagelse, 


Kursinnhold:

Innledning
Regelverk, Retningslinjer
Tilrettelegging for granskning
Granskningsprosessen
Planlegging av granskning
Gjennomføring av gransking
Rapportskrivning
Oppfølging og læring

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

I samsvar SFS retningslinjer

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon