H-209 - Risikovurdering/Hazop

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Det kreves ingen forkunnskap

Målgruppe:

Personell som i sitt virke har behov for å gjennomgå risikovurderinger, prøve og identifisere potensielle farer i forbindelse med sitt arbeid

Kurset målsetning:

Etterkurset skal eleven ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innenrisikokartlegging. Hensikten er å prøve å identifisere alle potensielle farerunder alle tenkelige forhold og iverksette tiltak for å redusere eller fjernedisse.

Kursinnhold:

Innledning
Definisjoner
Risikovurdering NS 5814
Planlegging
Risikokartlegging
Risikoanalyse
Forskjellige metoder
Gjennomføring av operasjoner
Risikoevaluering

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon