H-218 - DROPS Fallende gjenstander

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav

Målgruppe:

Alle som i sitt virke hvor der er potensielt fare for fallende gjenstander

Kurset målsetning:

Formålet med kurset er å gi en forståelse om hva er en potensiell fare for fallende gjenstander, hvordan identifisere og forebygge, samtidig gi en klar forståelse av roller og ansvar.

Kursinnhold:

Innledning
Null filosofi
Å forstå og definere hva som er en potensielt fallende gjenstand
Å identifisere metoder for å kontrollere og forebygge
Observasjonsteknikk
Å ha en klar forståelse av roller og ansvar
Beste praksis
Praktisk trening

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

iht. selskapets egne prosedyrer

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon