S-323 - Truckføreropplæring (T1)

Kurslengde:

5-8 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskaper

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck klasse T1 (Dokumentert opplæring)

Kurset målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi truckføreren i kl. 1 en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr.Kursinnhold:

Introduksjon
Trucktyper og tilleggsutstyr
Konstruksjon "aktuell truck"
Kontroll og rapportering
Stabilitet
Godshåndtering
Praktisk bruk

Maksimalt antall kandidater:

10

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Teori prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon