F-107 - Stillas over 2m - 5m (15t)

Kurslengde:

15 Timer

Inntakskrav:

Eleven må være fylt 18 år ved kursets begynnelse.

Målgruppe:

Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas i samsvar med forskrift utførelse av arbeid § 17-2, fra 2 til 5 meter

Kurset målsetning:

Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling.

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk.
Planlegging av stillasarbeid.
Stillaskonstruksjoner.
Tillatte belastninger.
Forankring / Vindbelastning.
Kontroll av stillas
Rapport om kontroll av stillas.
Risikovurdering.
Merking av stillaset.
Fallsikring
Montering/demontering av stillas
Evaluering

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Stillas over 2m - 5m (15t) 03.02.2020 2 dager
Stillas over 2m - 5m (15t) 14.04.2020 2 dager
Stillas over 2m - 5m (15t) 25.05.2020 2 dager
Stillas over 2m - 5m (15t) 22.06.2020 2 dager