F-108 - Stillas for 5m - 9m (30t)

Kurslengde:

30 Timer

Inntakskrav:

Grunnleggende fallsikring

Målgruppe:

Personell som skal montere stillas i høyde mellom 5 og 9 meter

Kurset målsetning:

Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv mellom 5 og 9 meter i standardoppstilling.

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk.
Planlegging av stillasarbeid.
Stillaskonstruksjoner. 5-9m
Tillatte belastninger.
Forankring / Vindbelastning.
Kontroll av stillas
Rapport om kontroll av stillas.
Risikovurdering.
Tiltak for å redusere risiko
Merking av stillaset.
Fallsikring
Montering/demontering av stillas
Evaluering

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon