H-206 - Entring av tanker

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskap

Målgruppe:

Kurset er beregnet for personell som skal gjennomføre inspeksjon, utføre arbeid osv. inne i trange rom, tanker

Kurset målsetning:

Kursets hovedmålsetning er å bevisstgjøre brukere, redningspersoner og BES vakter i deres arbeid og dermed forebygge uønskede hendelser

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk
Definisjoner (farlige gasser)
Ansvar og plikter
Hva er entring av tanker
Arbeidstillatelse
Riktig bruk av personlig verneutstyr,
Bruk av gassmåler (målinger)
Risikovurdering av arbeid i tanker,
Bruk av BES vakt
Planlegging av redningsoperasjoner,
Redningsutstyr, (Roll gliss, tripod, fallblokk, RSQ osv.)
Praktiske øvelser
Evaluering

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Teori prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon