H-214 - Teknisk Ansvarlig for kran og løfteoperasjoner

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter NORSOK R-003.

Kurset målsetning:

Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003, samt teknisk ansvarligs pålagte ansvar innen kran og løft. Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, roller og ansvar, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

Kursinnhold:

Introduksjon
Regelverk Norsok R-003/R-002
Roller og ansvar
Krav til sakkyndig virksomhet
Sakkyndig kontroll av løfteutstyr
Krav til dokumentasjon
Vedlikehold/PM-rutiner
Modifikasjon/reperasjon
Analyseverktøy
Evaluering

Maksimalt antall kandidater:

20

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon