S-301B - Løfteredskap mod. 2.3

Kurslengde:

16 Timer

Inntakskrav:

Min. modul 1.1

Målgruppe:

Personell som skal bruke arbeidsutstyr, samt personell som er del av administrative og operasjonelle aktiviteter med løfteredskap

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås

Kursinnhold:

Innledning
Løfteredskap
Løfteredskapstabeller
Kommunikasjon (Bruk av signaler og radio)
Praktisk bruk av løfteredskap
Øvingsoppgaver
Eksamen Modul 2.3

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Teori  modul 2.3 Antall oppgaver: 30 Maksimal tid for prøve: 45 min. Minimum score for å bestå: 80%

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon