S-331 - O-7.3 Fadder operatører/dekksoperatører

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Løfteredskap, Offshore kran sertifikat, praktisk erfaring


Målgruppe:

Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke personell som skal utøve rollen som fadder for personell under opplæring innen kraner og løfteoperasjoner.

Kurset målsetning:

Hovedmålet med læretiltaket er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bruke løfteinnretninger, og personell som skal bli dekksoperatører.

Kursinnhold:

Innledning
Fadder
Opplæringsplan
Regelverk
Roller og ansvar
Kompetansekrav
Hendelser
Løfteutstyr
Fadderavtale
Observasjonsteknikk
Kommunikasjon
Praktisk trening
Sikre løfteoperasjoner
Teoretisk prøve

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal ha pedagogisk utdanning og de nødvendige kunnskaper og erfaring for å gjennomføre opplæringen.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon