S-330 - SUBSEA kran G5 repetisjon

Kurslengde:

24 t Timer

Inntakskrav:

Repetisjon;  G5 offshore kran sertifikat

Trening;  Modul O-1.1 løfteredskap eller tilsvarende

Målgruppe:

Målgruppen for dette læretiltaket er i første rekke  kranførere, og blivende kranførere ombord på flerbruks fartøy som  arbeider i tråd med Omhec trening standard og Norsok R-003

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av offshorekraner, håndtering av Subsea løft, krefter som påvirker løfteoperasjoner, aktiv og passiv hiv kompensering, planlegging av løfteoperasjoner, personell løft,(Frog) håndtering av nødsituasjoner, kommunikasjon styrende dokumentasjon slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk, Omhec
Kompenseringsutstyr
Planlegging av løfteoperasjoner
Før og etterbruksjekk
Kommunikasjon
Roller, ansvar
Personell løft
Overføring av personell
Havbunninstallasjon
Interne styrende dokumenter
Nødprosedyrer
Korrigering av uønsket adferd
Evaluering

Maksimalt antall kandidater:

5

Minimum antall kandidater

1

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Repetisjon G5;

Teoretisk og praktisk prøve (verifisere kunnskap fokus på internt styrende dokumentasjon, nød prosedyrer, korrigering av uønsket adferd)


Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.  Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.


Gyldighet:

3 år

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon