K-402 - G-07 Kontroll av vinsjer taljer og spill, del 1 og 2

Kurslengde:

40 Timer

Inntakskrav:

Minimum 18 år ved kursets begynnelseModul K-G00 Generell del løfteinnretninger

Målgruppe:

Personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G7

Kurset målsetning:

Etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G7

Kursinnhold:

Innledning
Forskrifter, veiledninger, standarder
Oppbygging
Komponentlære
Sertifisering og kontroll
Ståltau/kabularkjetting
Instruksjonsbøker
Øvingsoppgaver
Øvelse i kontroll vinsj, taljer, osv.
Kontrollutstyr
Rapportskriving
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90

Avslutningsprøve

Teoretisk eksamen ca. 30 spørsmålPraktisk prøve omfatter:• Kontrollprosedyrer og sjekklister• Verktøy og utstyr• Kontroll• Rapportskriving

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon