F-10103 - Brønnteknikk VG2

Kurslengde:

477 Timer

Inntakskrav:

Personell som på tidspunktet for ikrafttredelse av disse retningslinjene ( rev 2) har sluttført eller påbegynt en utdanning eller opplæring i tråd med tidligere retningslinjer ( rev 1), skal anses for å ha tilfredsstillende utdanning og opplæring. Kurset forutsetter kunnskaper i allmennfagene engelsk, norsk og matematikk som tilsvarer videregående kurs I Studieretning for yrkesfag.

Målgruppe:

Kandidater med grunnkurs og videregående kurs fra andre fagområder, og som ønsker en videre karriere innen bore- og brønnfagene.

Kurset målsetning:

Kurset skal gi den teoretiske innføring i bore- og brønnfagene og vil danne en overgang for kandidater med grunnkurs og videregående kurs fra andre fagområder og som ønsker en videre karriere innen bore- og brønnfagene.For inntak i 2-årig teknisk fagskole - Petroleumsteknologi, vil dette kurset kunne danne en overgang for kandidater som ikke på forhånd har fagbrev innen bore- og brønnfagene.OLF/NR retningslinje 024 er revidert. Ikrafttredelse av den nye retningslinjen er 1.8 2007. I de reviderte retningslinjene settes det krav til fagbrev i kjemisk-prosessfag, mekaniske fag, elektrofag eller byggfag, alternativt fem års relevant praksis som inngang til grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk.

Kursinnhold:

Innledning
Geologi og formasjonsevaluering
Brønnvæsker
Brønnkontroll m/utstyr
Boreteknologi m/Instrumentering
Produksjonsteknikk
Drift og styresystemer
Helse, miljø og sikkerhet
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

24

Minimum antall kandidater

6

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teoretisk eksamen som dekker kursmålene

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

ihht. NOG

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon