F-105 - SCR/VHF Internett

Kurslengde:

16 t Timer

Inntakskrav:

Ingen

Målgruppe:

Personell som skal bruke et godkjent VHF apparat for kommunikasjon

Kurset målsetning:

Brukere av et godkjent maritimt VHF-apparat skal ha et Short Range Certifikate (SRC). Tidligere het dette VHF-sertifikat, 
men pensumet er nå tilpasset internasjonale regler og navnet er endret til SRC.

Kursinnhold:

VHF apparatet
DSC (Digital Selective Calling)
Nød, haster og trygging
Frekvenser, rekkevidder og kanaler
Sambandsbehov, kanalbruk
Fartøyets identitet,
Sertifikater, Forskrifter, Taushetsløfte, legeråd
GMDSS, Navtex, Inmarsat
Nødradioutstyr
kraftforsyning
Antenner

Maksimalt antall kandidater:

20

Minimum antall kandidater

1

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

100%

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve eksamenOffentlig eksamen hos Telenor (Radioinspeksjonen)

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon, om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn, og fødselsdato og signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

iflg. Telenor

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon