S-315 - Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.2

Kurslengde:

48 (16t + 32t) Timer

Inntakskrav:

Skal ha gjennomført:Modul O- 1.1 ( 24 timer) Bruk av løfteredskap. (Stroppekurs)

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter transportabelt løfteutstyr og/eller manuelle/kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/eller vertikal forflytning av last

Kurset målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås

Kursinnhold:

O-2.2 Enkle Løfteinnretninger, fallsikring
Innledning
Fallsikringsutstyr
Travers- og søylesvingkraner
Håndtaljer, luft- og el. drevne taljer
Transportable vinsjer

O-3.3 Rigging
Bruksattestering
Regelverk
Primærstruktur/Sekundærstruktur
Opphengspunkter
Rigging i ulik struktur og stillasjebygg
Bruk av hjelpeverktøy
Bruk av personlig verneutstyr
Planlegging av rigging operasjoner
Løftetabeller, kalkulasjoner, beregninger
Risikovurderinger (SJA, TBRA)
Sertifisering, dokumentasjon
Struktur, bjelker, løftepunkt
Bruk, vedlikehold og inspeksjon
Praktiske øvelser, teknikker
Arbeidsoppgaver
Eksamen (teoretisk, praktisk)

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori O-2.2Minimum antall spørsmål: 20Maksimal tid for prøve: 1 timeMinimum score for å bestå:80 %Teori O-3.2Minimum antall spørsmål: 30Maksimal tid for prøve: 1 timeMinimum score for å bestå:80 %Praksis O-3.2Minimum antall spørsmål: 1Maksimal tid for prøve: 4 timerMinimum score for å bestå:80 %Prosjektoppgave O-2.2 og O-3.2Minimum antall spørsmål: 1Maksimal tid for prøve:Minimum score for å bestå: 80 %

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.2 06.01.2020 5 dager
Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.2(Engelsk) 27.01.2020 5 dager
Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.2 17.02.2020 5 dager
Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.2 02.03.2020 5 dager
Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.2 23.03.2020 5 dager
Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.2 20.04.2020 5 dager
Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.2 11.05.2020 5 dager
Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.2 25.05.2020 5 dager
Rigger kurs modul O-2.2 & O-3.2 15.06.2020 5 dager