S-322 - G20 Fastmontert hydraulisk kran

Kurslengde:

16 Timer

Inntakskrav:

Eleven skal være minimum 18 år ved kursets begynnelseEleven skal ha gjennomgått og bestått:Modul O-1.1 Løfteredskap, alternativt Modul 1.1- 2.3

Målgruppe:

Kurset er beregnet på personell som skal operere G20 kran i sitt virke iht. opplæringsplan NORSOK R-003

Kurset målsetning:

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kranerKurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåteEtter endt kurs med bestått teoretisk prøve, vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve, være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis G 20 Fastmonterte hydrauliske kraner

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk, standarder
Konstruksjon/oppbygging
Elektrisitet
Hydraulikk
Mekanikk
Ståltau, vinsj, blokk
Dokumentasjon/sertifisering
Vedlikehold
Sikkerhetsbestemmelser
Løfteredskap

Maksimalt antall kandidater:

16

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Etter endt kurs skal eleven gjennom en skriftlig prøve og en praktisk kjøreprøve, kunne dokumentere at de har de kunnskaper som kreves for godkjenning for betjening/føring av fastmonterte hydrauliske kranerTeori:Minimum antall spørsmål:30Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %Praksis:Minimum antall spørsmål:3Maksimal tid for prøve:1 timeMinimum score for å bestå:80 %

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
G20 Fastmontert hydraulisk kran 08.08.2019 2 dager
G20 Fastmontert hydraulisk kran 29.08.2019 2 dager
G20 Fastmontert hydraulisk kran 19.09.2019 2 dager
G20 Fastmontert hydraulisk kran 10.10.2019 2 dager
G20 Fastmontert hydraulisk kran 31.10.2019 2 dager
G20 Fastmontert hydraulisk kran 21.11.2019 2 dager
G20 Fastmontert hydraulisk kran 12.12.2019 2 dager