F-101 - VG 2 Brønnteknikk Internett

Kurslengde:

477 t Timer

Inntakskrav:

Kravene for å gjennomføre grunnleggende kurs i innen Bore- og Brønnteknikk, må minimum ha bestått allmennfagene engelsk og norsk som tilsvarer VK1/ Vg2 for yrkesfag.Andre fag; 3-årig allmennfag/studiekompetanse fra videregående skole.All teknisk utdannelse ut over dette nivå er også godkjent. Annen utdannelse kan også kvalifisere for opptak, men må da vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Målgruppe:

Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk er et introduksjonskurs for de som ønsker å søke jobb offshore innen disse aktivitetene eller gå fra andre typer jobber offshore til en karriere innen boring og brønntjenester.

Kurset målsetning:

Kandiatene skal kunne tilegne seg kunnskap innen områdene som inngår i boringen av lete-, avgrensings-, ferdigstillelse av en brønn-, produksjons- og injeksjonsbrønner. Videre omfatter det bruk og vedlikehold av boreutstyr. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i hovedområdet.

Kursinnhold:

140 t HMS ig kvalitet
197 t Leting, boring og komplettering
140 t Produksjon og brønnvedlikehold

Maksimalt antall kandidater:

24

Minimum antall kandidater

1

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90% (under samling)

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve hos PNI Offentlig teoretisk prøve for privatister BRT 2004 Tverrfaglig eksamen.

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Det er ingen planlagte kurs, kontakt oss for informasjon