S-321 - Støping av sockets

Kurslengde:

8 Timer

Inntakskrav:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter ståltauDette er aktuelt for dekkspersonell, matroser, borepersonell, kranførere og kontrollører

Kurset målsetning:

Kurset er ment å gi personell en god teoretisk og praktisk grunnopplæring på støping av sockets iht EN-13411-4

Kursinnhold:

Innledning
Lovverk, regelverk og standarder
Ståltau
Teori om støping av sockets etter NS EN-13411-4
Vernetiltak under støping
Praktisk støping
Kapping av ståltau
­Klargjøring
­Rengjøring
­Støping
­Kontroll
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:

12

Minimum antall kandidater

4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:

90%

Avslutningsprøve

Teori min. 20 spørsmål

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget, samt inneha pedagogisk kompetanse.

Fremtidige kursdatoer

Tittel Start Varighet & påmeld.
Støping av sockets(Engelsk) 31.10.2019 1 dager
Støping av sockets 22.11.2019 1 dager
Støping av sockets 05.12.2019 1 dager