Nye regler om utførelse av arbeid fra 1. januar

I sommer har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt nye regler i forskrift om utførelse av arbeid, som er gjeldende fra 1. januar 2016. Endringene har stor betydning for alle som monterer stillas.

Departementet har skjerpet kravene til kompetanse for den som bygger stillas.

Opplæringskravene blir 3 delt;

 • Stillashøyde 2-5 m: For å montere stillas fra 2 -5m er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 7,5 timer teori + 7,5 timer praktisk øvelse.
  (Ny § 17-2)
 •  Stillashøyde 5-9 m: For å montere stillas fra 5-9m er det et krav om at man har dokumentert opplæring bestående av minst 15 timer teori + 15 timer praktisk øvelse.
  (Ny § 17-3)
 • Alle stillashøyder (Stillasmontør): For å montere alle stillas, også de over 9 m, er det krav om at man har dokumentert opplæring med
  36 timer teori
  72 timer praktisk opplæring
  6 måneder praksis.

De som monterer stillas som ikke følger standardoppstilling i leverandørens monteringsveiledning må også ha slik dokumentert opplæring, uansett stillashøyde. (Ny § 17-4)

Ny § 17-5 bestemmer at brukere må ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, med blant annet gjennomgang av veiledning for montering, bruk og demontering.