Linker

HMS
Samarbeid for sikkerhet http://www.samarbeidforsikkerhet.no
Regelhjelp http://www.regelhjelp.no
Norsk Industri http://www.norskindustri.no
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon http://www.nso.no
Forum for verneombud/ledere http://www.hmsonline.no
REGELVERK
Sjøfartsdirektoratet http://www.sjofartsdir.no
Petroleumstilsynet http://www.ptil.no
Lovdata http://www.lovdata.no
Arbeidstilsynet http://www.arbeidstilsynet.no
Norsk Standard (Norsok) http://standard.no
American Petroleum Institute http://api-ep.api.org
Regelverk og standarder http://www.arbeidstilsynet.no
ORGANISASJONER
Norges Rederiforbund http://www.rederi.no
Oljeindustriens landsforening http://www.olf.no
OMHEC http://www.omhec.org
Norsk Brannvernforening http://www.brannvernforeningen.no
Kosar http://www.kosar.no
IWCF http://www.iwcf.org
NOORSI http://www.noorsi.no
Opplæringskontoret for  oljerelaterte fag http://www.oof.no/
BEVISREGISTRE
Norsk Kompetanseregister http://norskkompetanseregister.no
Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring http://www.sfs.no
OPPMELDING EKSAMEN
Tverrfaglig eksamen kode ME 7029
anbefaler Hetland videregående Stavanger
https://www.privatistweb.no/prweb
Oppmelding av eksamen VG 2 brønnteknikk https://www.privatistweb.no/prweb