Farlig gods IMDG


Fremtidige kurs datoer

Tittel
Start
Varighet
Farlig gods IMDG04.10.20212 dagerPåmelding
Farlig gods IMDG06.12.20212 dagerPåmelding

Detaljer om kurset

Varighet

16

Maksimalt antall påmeldte

16

Forhåndskunnskaper

Ingen krav til forkunnskap

Minimum antall påmeldte

4

Målgruppen

Kurset er rettet mot operativt personell, lagerholdere og avsendere, speditører, rederi og andre involverte i kombinert vei og sjøtransport av farlig gods. Personell offshore som forestår lasteplanlegging, stuing, adskillig, mottak og forsendelse av nevnte gods.

Minimum deltakelse å passere

90%

Kurs mål

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods på veg og sjø.

Avslutningsprøve


Kurs emner

Innledning
Hva er farlig gods
Uhell, risikovurdering
Krav, klassifisering, identifisering
Embalering og forsendelsesmetoder
Merking og faresedler
Dokumentasjon
Stuing og separasjon
Arbeidsoppgaver
Introduksjon til ADR
Eksamen

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet

I henhold til selskapets egne prosedyrer